Stichting Komera bouwt een school

Dankzij uw hulp kunnen de kinderen van Kajaga naar school gaan en een toekomst krijgen.

Nieuwbouw

Alle kinderen met of zonder beperking hebben recht op onderwijs. Maar in Burundi krijgen slechts 65% van kinderen  de kans om naar school te gaan. De weg is lang maar Stichting Komera is overtuigd dat met onze hulp de vooruitgang  ingezet is. Daarom hebben we onderwijs als hoofddoel.

Kinderen met beperkingen worden nog steeds aan eigen lot gelaten. Door bijgeloof denken bepaalde ouders dat een kind met een handicap een vloek is. Dus dat kind moet verstopt worden. Sommigen blijven thuis terwijl de ouders naar land zijn gaan bebouwen. Stichting Komera heeft die kinderen  ” met of zonder beperking”  een van haar doel gemaakt om eigen rechten als kinderen terug te geven.

Onderwijs voor iedereen

Weeskinderen

Door het toedoen van burgeroorlog hebben veel kinderen eigen ouders verloren. Stichting Komera heeft aandacht aan deze kinderen geschonken om aan hun kleding en spelgoed te geven.

Gezondheidszorg

Stichting Komera heeft drie containers van 20 voet vol hulpmiddelen naar Burundi opgestuurd. Daardoor hebben verschillende gezondheidscentra  de broodnodige hulpmiddelen ontvangen.

Close Menu